Uložení ELGO pro CPX a CPA do 12500 kg

2 139  bez DPH, 2 588  s DPH

Uvedené ceny jsou BEZ DPH

Uložení ELGO
Pro použití se snímači: Dini Argeo CPA, CPX
Výrobce: Dini Argeo
Kapacita: CPX do 12500 kg, CPA do 10000 kg
Materiál: nerez
Datový list

 

Popis

Uložení ELGO pro CPX a CPA do12500 kg

Hlavní vlastnosti:

Díky modulární sadě ELGO je možné rychle instalovat tlakové snímače CPX do 12 500 kg a snímače CPA do 10 000 kg pro vážení sil, nádrží nebo různých druhů konstrukcí, což snižuje náklady na instalaci. Díky konstrukci z nerezové oceli a mimořádně snadnému čištění je ELGO ideální pro vážení v nepříznivém prostředí nebo v prostředí s vysokými hygienickými požadavky. Certifikace ATEX II 2GD c IIC T6 85 °C.

Modulární stavebnice: výhody 

 • Přizpůsobte výšku soupravy vážené konstrukci.
 • Zvolte ideální polohu pro váhový snímač a zvedněte jej ze země, abyste se vyhnuli prachu a suti.
 • Zvolte ideální směr instalace buňky (standardní nebo obrácený) podle způsobu použití.
 • Vytvářejte systémy se dvěma buňkami, čímž zdvojnásobíte spolehlivost vážícího systému.

Modulární stavebnice: technické vlastnosti 

 • Kompatibilní s váhovými buňkami CPX do 12 500 kg a CPA do 10 000 kg.
 • Čtvercová deska z nerezové oceli, k upevnění přímo na snímače zatížení nebo na kruhové desky.
 • Multifunkční kruhové desky z nerezové oceli, určené pro dosažení požadované výšky a pro drážku a uzamčení snímače zatížení.
 • Nerezové zatěžovací tlačítko, pro kombinaci s ELGOC pro jednoduché systémy, s atrapami zatěžovacích článků.
 • Samostředicí systém pro optimální vážicí výkony.
 • Systém kompenzace roztažnosti v příčném směru, +/- 2,5 mm.
 • Sada ELGO nezabraňuje převrácení ani nechrání proti přetížení/bočním silám.

 

Datový list v PDF: ELGO

Kategorie produktu: Uložení pro snímače zatížení

 

 

Thanks to the ELGO modular kit, it is possible to quickly install CPX compression Load Cells, up to 12.500kg, and CPA load cells up to 10.000kg for weighing of silos, tanks, or different kinds of structures, containing installation costs. Built in STAINLESS steel and extremely simple to clean, ELGO is ideal for weighing in environments which are hostile, or that have high hygiene requirements. ATEX certification II 2GD c IIC T6 85°C.

MODULAR KIT: ADVANTAGES

 • Adapt the kit’s height to the structure to be weighed.
 • Choose the ideal position for the load cell, lifting it from the ground in order to avoid dust and rubble.
 • Choose the ideal installation direction of the cell (standard or turned upside down), according to the application.
 • Create double cell systems, doubling the reliability of the weighing system.

MODULAR KIT: TECHNICAL FEATURES

 • Compatible with CPX load cells up to 12,500kg and CPA up to 10,000kg.
 • Square stainless steel plate, for fixing directly to the load cells or to the circular plates.
 • Stainless steel multifunctional circular plates, designed to reach the desired height, and for the slot and locking of the load cell.
 • Stainless steel load button, to combine with ELGOC for simple systems, with dummy load cells.
 • Self-centring system for optimal weighing performances.
 • Compensation system of the expansion on the transverse axial, +/- 2,5mm.
 • The ELGO kit does not avoid overturns, nor protect against overloads/lateral forces.

Kontaktujte nás

  Souhlasím se zpracováním osobních údajů

  *povinné údaje

  Související produkty